Pressphoto 1972

Alquin_Ticket_1974-03-21_Glasgow_Apollo_Black Border